Datové modely, analýzy a predikce

Analýzy

 • Webová analytika, analýza chování
 • Diagnostika výkonnostního marketingu
 • CRM, zákaznická segmentace, CLV
 • Predikce budoucího nákupu
 • Analýza produktu, prodejů, prodejců, konkurence
 • Deskriptivní i prediktivní analytika
 • Datové modely, ETL
 • Investigativní analýzy, Fraud detection, Anomaly detection

Řešení

 • Návrh sběru dat, diagnostika KPI
 • Reporting, interpretace dat klíčovým oddělením
 • Pochopení a optimalizace firemních procesů
 • Zavedení řešení Keboola a GoodData

Integrace a zpracování

 • Google Analytics, MouseFlow, Interspect
 • Google AdWords/Merchant, Mailchimp, Sklik, Skrz, CJ, Facebook Ads
 • Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram
 • Databáze (interní DB My/MS–SQL), SalesForce
 • Zendesk, NiceReply, Telfa, Google Drive/Docs/Spreadsheet, GitHub

Slovník divných pojmů

Data nad zlato

Cílem všech datových analýz je pochopení fungování společnosti, procesů a chování zákazníků ve vztahu k produktu. Získané informace je nutné správně interpretovat a zvolit modely a strategie pro optimalizace, které povedou k monetizaci získaných dat. Zní to složitě a místy je to složité. Výstupem jsou ale odpovědi na otázky jako „kdy, co, kdo s jakou pravděpodobností za kolik bude nakupovat?“, „jak se bude vyvíjet ekonomika firmy nadcházející kvartály?“, „vyplatí se mi investovat do reklamy? A do jaké?“, „funguje zákaznická podpora správně, není předimenzovaná?“ atd. atd.

Nechte mluvit čísla, nikdy nelžou

Než se do čehokoliv pustíme, zeptáme se dat – ukrývají všechny informace. Začneme analýzou potřeb zadavatele, identifikujeme a popíšeme nejbolestivější místa a navrhneme „hot“ úpravy. Postupně projdeme prodejním prostředím, portfóliem zákazníků, produktem, procesy, reklamními kanály a získaná data vsadíme do ucelené analýzy stavu. Zároveň detekujeme prostor pro měřitelné zlepšení a navrhneme, jakým způsobem ho zaplnit – v tento okamžik začíná naše spolupráce.

Návrh řešení zpracujeme zdarma*

Seznámíme se s Vaším projektem, uděláme vstupní analýzy, definujeme prostor pro měřitelné zlepšení a navrhneme řešení

*Ano, zdarma. Následnou provizi si předem domluvíme, bude vázaná na měřitelné výsledky a bude pro Váš projekt rentabilní.

Webdesign a copywriting

Potřebujete nový design, lepší texty, nějaké to SEO? Podíváme se na to...

Online marketing

Výkonnostní reklama Vám přinese měřitelné výsledky. Zpracujeme strategii a začneme prodávat...

Projektové vedení

Máte nápad, vizi, představu o nějakém projektu? My Vám jej zrealizujeme...

Slovník divných pojmů

KPI

„Key Performance Indicators“, nejdůležitější metriky pro sledování (počet nových zákazníků, obrat z návštěvy apod.)

ROI

„Return On Investments“ neboli míra návratnosti investice (např. ROI 1,2 říká, že konečný zisk dělá 20 % investovaných nákladů)

CRM

„Customer Relationship Management“ systém řízení vztahu se zákazníkem (osobní údaje, objednávky, záznamy komunikace, hodnocení apod.)

CLV

„Customer Lifetime Value“ hodnota zákazníka v čase, kterou lze počítat odbornou metodikou a to včetně predikce

ETL

„Extract, Transform, Load“ soubor metod pro technické zpracování dat. Extrakce – popis dat ze zdroje (např. z Google AdWords), transformace a agregace – spojovaní s dalšími daty, nahrání dat do datového modelu nebo platformy (např. GoodData)

Investigativní analýzy

Taková detektivní činnost, při které se v datech nalézají vazby, skryté informace a na první pohled neodhalitelné prvky.

Fraud detection

„Detekce podvodného chování“ na základě konkrétních vzorců chování. Dle uskutečněných operací lze v datech nacházet pokusy o nejrůznější podvody.

Anomaly detection

„Detekce anomálií“, identifikace disfunkcí a nesrovnalostí, často se jedná o chyby ve sběru dat, nefungující procesy, špatně nastavená KPI či lidské chyby.