Máte nápad, potřebu... projekt?

Projektový návrh

  • Analýza, konkurence, architektura, SWOT
  • Funkční celky, critical points, MVP
  • Kroky, pracnosti, deadlines, zdroje
  • Vyhodnocení, vyčíslení, ROI

Supervize, monitoring, vedení

  • Realizace s interním i externím týmem
  • Monitoring, kvalita
  • Supervize, FeedBack
  • Krizové řízení

Slovník divných pojmů

Jaké zadání, takový výsledek

Každý projekt začíná nápadem, potřebou, nutností a realizace zpravidla postihne jedince, interní tým, externisty a to vše je nutné erudovaně řídit. Druhým krokem projektu je zadání – klíčové místo, jehož cílem je ukotvení cílů, vize, náročnosti, nákladů a zejména výpočet návratnosti. Máme zkušenosti s vedením velkých a dlouhodobých projektů i s izolovanými „tásky“ (zákaznické call centrum, automatizované věrnostní programy, interní procesy apod.) – dejme společně Vašemu nápadu konkrétní obrysy a my jej zrealizujeme.

Od výkopu do branky

Projekty dokážeme přesně definovat, vést (supervisoring) a realizovat. Pokud máte vlastní IT oddělení, tavíme hinty rovnou do projektového zadání, supervisujeme vývoj a předáváme relevantní feedback o postupu. Pokud se projekt dostává do realizačních komplikací, vládneme nástroji analýzy a krizového managmentu. Dokud není projekt dotažený k prvnímu funkčnímu prototypu, neexistuje a je pro zadavatele ztrátový. Každý projekt má svoji podobu MVP, která již musí vykazovat plánované výnosy – dejte nám volnou ruku a my Váš projekt dotlačíme minimálně do tohoto místa tak, aby začal svoji éru výdělečnosti.

Návrh řešení zpracujeme zdarma*

Seznámíme se s Vaším projektem, uděláme vstupní analýzy, definujeme prostor pro měřitelné zlepšení a navrhneme řešení

*Ano, zdarma. Následnou provizi si předem domluvíme, bude vázaná na měřitelné výsledky a bude pro Váš projekt rentabilní.

Webdesign a copywriting

Potřebujete nový design, lepší texty, nějaké to SEO? Podíváme se na to...

Online marketing

Výkonnostní reklama Vám přinese měřitelné výsledky. Zpracujeme strategii a začneme prodávat...

Datové analýzy

Pomůžeme Vám správně interpretovat data, která máte a podíváme se do budoucnosti...

Slovník divných pojmů

SWOT analýza

Metoda pro identifikaci možných rizik, příležitostí, silných a slabých stránek projektu

Critical points

Označení pro konkrétní fáze projektu v čase, které mají dopředu stanovené postupy při jejich neplnění (hlavní programátor si zlomil obě ruce, co teď?)

MVP

„Minimum Viable Product“, tedy provozu schopný prototyp, který dokáže plnit základní metriky projektu. Během provozu MVP zpravidla nejsou všechny procesy automatizované a dotažené do detailu

ROI

„Return On Investments“ neboli míra návratnosti investice (např. ROI 1,2 říká, že konečný zisk dělá 20 % investovaných nákladů)