Kontrola, analýza Vašeho webu. Ucelené výstupy (doporučení) použitelné pro následné úpravy webu.